Begeleiding

A.A.I. centrum De Klimop biedt Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep aan kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblematiek die een indicatie voor Zorg in Natura (ZIN) of een PGB hebben.
Wij willen U er met nadruk op wijzen dat wij ondanks de aanwezigheid van paarden en honden op De Klimop, de begeleiding aanbieden geheel binnen de regels van de AWBZ.

begeleiding 5.jpg
begeleiding 4.jpg
begeleiding 2a.jpg
Begeleiding.jpg
begeleiding groep of individueel

Er zijn wettelijk vijf deelgebieden geformuleerd waarbinnen goedgekeurde activiteiten vallen. Van het scala aan activiteiten die binnen deze vijf deelgebieden van functie begeleiding aangeboden mogen worden, staan per deelgebied de activiteiten die bij ons het meeste voorkomen vermeld:

1. Ondersteunen van het aanbrengen van structuur
 • Regelen van randvoorwaarden voor onderwijs
 • Hulp bij plannen, stimuleren en voorbespreken van activiteiten
 • Inzicht geven in gevolgen van besluiten
 • Hulp bij zich aan regels/afspraken houden, corrigeren van besluiten of gedag

hulp bij het houden aan regels en afspraken
Jethro20120511 (3).jpg

2. Ondersteunen van de praktische vaardigheden t.b.v. de zelfredzaamheid
 • Hulp bij het oplossen van praktische problemen
 • Hulp bij gebruik openbaar vervoer
 • Hulp bij plannen en stimuleren van contact in persoonsgebonden sociale omgeving

hulp bij gebruik openbaar vervoer
Britt20120529 (4).jpg

3. Het bieden van toezicht
 • Het toezicht op- en het aansturen van gedrag ten gevolge van een stoornis
4. Oefenen met het aanbrengen van structuur cq het voeren van de regie en/of het uitvoeren van handelingen die zelfredzaamheid tot doel hebben
 • Oefenen door uw kind; oefenen met vaardigheden m.b.t. het stimuleren van wenselijk gedrag en/of zelfredzaamheid
 • inslijpen van gedrag

Lasse20120420a.jpg
Lasse20121109 (2).JPG
IMG_1728.JPG
IMG_1267.JPG
Oefenen van vaardigheden om de zelfredzaamheid te vergroten: van het strikken maken op het paard (waarbij het gebruik van het paard door u zelf betaald wordt) tot het zelf ontwerpen van een aankleedspel om zelfstandig te kunnen aankleden.

5. Oefenen van de mantelzorger/gebruikelijke zorger hoe om te gaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de verzekerde
 • Oefenen door uzelf; oefenen met vaardigheden m.b.t. hoe u het beste om kunt gaan met de problemen die u thuis tegenkomt als gevolg van de aandoening, stoornis of de beperking van uw kind.

In de vierdaagse cursus Parent Skilss van Ben Furman worden vaardigheden voor ouders geoefend
parent skills 2.jpg

Informatie over intake, planmatig werken en evaluaties staat op de pagina werkwijze.

Indien er geen ZIN of PGB aan uw kind is toegekend, biedt A.A.I centrum De Klimop de mogelijkheid om voor kindercounseling te kiezen. Bijvoorbeeld als uw kind sterker en positiever in het leven wil staan of wil leren om beter grenzen aan te geven, zijn/haar zelfvertrouwen wil vergroten of graag wil leren omgaan met zijn/haar gevoelens. In dit geval kan er een vergoeding zijn vanuit een aanvullend pakket van de zorgverzekering of betaalt U als ouders zelf voor de kindercounseling zoals u deze wenst. Indien U niet draagkrachtig genoeg bent, kunt U financiƫle ondersteuning aanvragen bij Stichting De Klimop.

Lees meer over hoe in het verleden bij ons kinderen tijdens de begeleiding gemotiveerd werden door onze dieren bij het oefenen en inslijpen van vaardigheden