Het overlijden van Wiata is de aanleiding geweest om een "Wall of Fame" te maken. Haar overlijden had niet alleen een grote impact bij de clientjes en de medewerkers van De Kilmop, maar ook in het gezin van Paulien. Wiata is 21 jaar het paard van Paulien geweest en haar kinderen wisten niet beter dan dat Wiata bij het gezin hoorde.
Op de zaterdag na Hemelvaart 2012, toen Wiata zo'n koliek had, kwamen alle kinderen en "schoondochter" naar de Rolinahoeve om afscheid te nemen van Wiata.
De middelste zoon, die tot dan toe verantwoordelijk was geweest voor de website, zei het weekeind daarop toen hij weer thuis was: "Nu moeten wel een Wall of Fame maken voor op de website, mamma. Daar moeten dan alle foto's van Wiata op die haar zo bijzonder gemaakt hebben voor iedereen!"
Dit idee werd meteen besproken in de teamvergadering en unaniem waren we het erover eens dat alle dieren die ooit goed werk voor de kinderen van De Klimop verricht hebben op de Wall of Fame zouden komen.
Natuurlijk hebben we voor Wiata een hele bijzondere pagina gemaakt. Foto's zeggen zoveel meer dan woorden!!

Als je op de naam van het dier klikt, verschijnt de Wall of Fame.