terug naar Kindercounseling

De mogelijkheden die kindercounseling met hulp van dieren kan bieden

Keer op keer gebeurt het weer dat kindercounseling waarbij de hulp van dieren wordt ingezet, grote invloed heeft op het gedrag en de persoonlijkheid van het kind. Hieronder volgt een greep uit reeds beschreven positieve resultaten, vertaald in de mogelijkheden die kindercounseling met hulp van dieren kan bieden:

1. Het overwinnen van angst

Eén zijn met de kudde
overwinnen van angst paard.jpg

In de vertrouwensband die door de kindercounseler en het dier met het kind wordt opgebouwd, wordt de basis gelegd om aanwezige angsten te overwinnen. Bij de omgang met een dier krijgt het kind de mogelijkheid om zelf in de hand te hebben hoe dicht het dier benaderd wordt, wanneer hij ernaartoe gaat en op welke manier hij het dier benadert.
Daarnaast hebben de dieren een voorbeeldfunctie: wanneer het kind door krijgt dat dieren ook angten kennen en kan zien hoe het dier dien angsten overwint, kan dit een stimulans voor het kind zijn om de eigen angsten te overwinnen.

Samen een hindernis genomen!
overwinnen van angst hond.jpg

2. Groei naar zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid

Gedurende de sessies zal het kind leren hoe het problemen om kan zetten in vaardigheden. In de omgang met de dieren zal het ondervinden dat het steeds meer kan. Het kan steeds beter en preciezer communiceren met een dier waardoor het steeds meer controle over het dier krijgt. Hierdoor wordt zijn gevoel van eigenwaarde gestimuleerd, vooral bij het controle uitoefenen over een zo groot dier als een paard! En vanaf een paard kijkt het van een geheel ander perspectief naar zijn omgeving. Het verzorgen van een dier kan een groot gevoel van verantwoordelijkheid geven. Een dier heeft immers die verzorging nodig om gezond te blijven. Het gevoel van "verzorgen" wordt door het kind vaak als nieuw ervaren. Meestal zijn de rollen omgekeerd en is het het kind zelf die verzorging nodig heeft. Door zelf de verzorgende taak op zich te nemen, kan dit stimulerend en motiverend werken om ook op andere vlakken meer verantwoordelijkheid op zich te nemen en daardoor zelfstandiger te worden.

verantwoordelijkheid tandenpoetsen.jpg
Kyra20120329 (10).jpg
verantwoordelijkheid op het paard.jpg
verzorging paard.jpg
Steeds meer controle over het dier!
3. Het gewaardeerd voelen

Indien een kind het dier goed behandelt, zal deze het kind aanvaarden en gehoorzamen en zo het gevoel van gewaardeerd zijn bij het kind verhogen. Ook tijdens de verzorging groeit er een band tussen het dier en het kind, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, wat kan uitgroeien tot waarderen van/door beide partijen.
  
tn1206095.jpg

4. Verbeteren van de motivatie

Contact met dieren binnen kindercoaching kan heel stimulerend werken, omdat het meer als spel, hobby of zelfs sport ervaren kan worden. Het werken met een levend dier op zich is al een uitdaging/prikkeling, vooral voor kinderen die het zo hard nodig hebben om beter te kunnen voldoen aan de eisen die door de omgeving aan hen gesteld worden. De uitdaging en succeservaringen stimuleren hen om zich ook in andere omstandigheden beter in te zetten.

jysp.jpg
Luke high five Isa.jpg
Anne loswerken Jilke.jpg
Lasse met Joe op brug.jpg
Succeservaringen dankzij het gevoel met iets superleuks bezig te zijn!
5. Ontspanning

Door de aandacht te vestigen op het dier wordt de aandacht afgeleid van de dagelijkse problemen en kan het kind zich na een tijdje ontspannen en tot rust komen.
Een ontspannen toestand kan het denken positief beïnvloeden. Daarnaast verlopen bewegingen gemakkelijker en efficiënter met als gevolg een grotere vrijheid van bewegen. Door een combinatie van beide aspecten kan het kind zich (even) lekkerder in zijn vel voelen, wat nogal eens doorwerkt in de situatie buiten de sessie.
  
jy0707098.jpg

6. Beter omgaan met problemen

Het dier kan tijdens de sessies de functie van een echte vriend krijgen, waardoor het kind geneigd is zijn problemen tegen het dier te vertellen. Het dier luistert en zal niet oordelen of bestraffen, ook al vertelt het kind onrealistische dingen of fantasie-verhalen. Het kunnen vertellen aan een luisterend, niet-oordelend oor, het onbekommerd kunnen verwoorden of uiten van problemen, helpt bij het verwerken ervan.

Een luisterend oor van Rix
Sander fluistert Rix iets in het oor.jpg
Gedachten delen met Joe
Kasper20111125 (15).jpg

7. Positieve aandacht

De sessies met de dieren bieden een uitstekende gelegenheid om positieve ervaringen op te doen, zeker bij kinderen die problemen ondervinden met hun gedrag. Dieren geven over het algemeen positieve feedback. In het werk met dieren kunnen opdrachten zeer eenvoudig gehouden worden en van dien aard zijn dat ze positieve bekrachtiging opleveren. Kinderen blijken zich in de nabijheid van een dier rustiger en positiever te gedragen en komen als vanzelfsprekend in een opwaartse positieve spiraal terecht.

Ferry jr 20091016 (71).JPG
Luke heeft aandacht van Isa.jpg
Kyra heeft aandacht van Madelief.jpg
Lars heeft aandacht van Lotje.jpg
Positieve aandacht, daar groeit een kind van!!

8. Het opdoen van sociale vaardigheden

Op De Klimop wordt op verschillende manieren aan sociale vaardigheden gewerkt. Vanuit individuele sessies, waarbij het kind rekening heeft leren houden met het dier, kan het leren samenwerken met (een) ander(e) kind(eren) waarbij het rekening moet houden met meerdere dieren en kinderen. In een dergelijke samenwerking blijkt het dier een gemeenschappelijk interessepunt te zijn. We zien hoe kinderen met elkaar praten zonder zich bedreigd te voelen, want ze kunnen het veilig houden door de dieren en de vaardigheden die ze hebben geleerd centraal te laten staan in hun gesprekken. Het voelt ook goed om over successen te praten!
In de sociale vaardigheids voltige, wordt het al in de naam van de activiteit duidelijk dat tijdens de voltige lessen de kinderen op speelse en acrobatische wijze sociale vaardigheden aanleren. Samen op het paard helpen ze elkaar om veilig moeilijke oefeningen te doen.

Sociale vaardigheden.jpg
Britt en Lars in de plas.jpg
voltige20100519 (13).JPG
270620125631.jpg
Samenwerken en rekening houden met elkaar
Genieten van de aanraking
Melissa raakt Jilke aan.jpg
Het non-verbale "Zit!" commando
Lasse maakt het zit gebaar.jpg

10. Gevoelsontwikkeling

Zowel paarden als honden kunnen een belangrijke rol spelen in de gevoelsontwikkeling en de uiting van gevoelens. Het kind krijgt op De Klimop de mogelijkheid een hechte band op te bouwen met het dier dat zij zelf hebben uitgekozen om mee te werken. Door herhaling en ervaring wordt deze band niet alleen maar sterker, maar gaat het kind zich ook zekerder voelen door de succeservaringen die het opdoet. Het krijgt steeds meer houvast. Mede daardoor, alsook door de duidelijke en herkenbare reacties van het paard of de hond op de stem van het kind, kan het kind leren omgaan met emoties als blijdschap, verdriet, mislukking, slagen, aanvaarding, het wel en wee van anderen enz. De ervaring heeft geleerd dat met name de paarden in dit proces een belangrijke rol spelen. Door het omgaan met en het rijden op een paard kunnen kinderen hun gedrag beter beheersen en kan het gedrag duidelijker in banen worden geleid.

Olga vertrouwt Madelief.jpg
Kasper met Joe als maatje.jpg
Teun vertrouwt Rix.jpg
Kasper met Lotje in het water.jpg
Een hechte band!

11. Bewustwording van de blik

De blik blijkt een onmisbaar element in de kindercoaching met hulp van met name paarden te zijn. Door de blik kan zowel het kind als de kindercoach uitnodigen, aandacht onderhouden of aanmoedigen, maar soms kan het kind er ook mee afstoten of intimideren. Om het kind zich bewust te laten worden van de invloed van de blik, laten we het kind in het grondwerk met de blik het paard van tempo wisselen. Ook wordt het kind bewust gemaakt van de manier waarop paarden de wereld in kijken. Het paard heeft de blik van herbivoren die een breed veld bedekt zonder iemand te fixeren. Hierdoor heeft het een zachte blik, een blik die niet veroordeelt maar vertrouwen blijk te geven. Hier kan een kind veel van leren.

Een zachte blik...
ao071208.jpg
Een blik die vetrouwen blijkt te geven
IMG_ 069.jpg

12. Middel tot ervarend leren

Wanneer een kind met een paard bezig is, worden de hersenen extra geactiveerd en treedt er een hoger alertheidsniveau op. Daarnaast is wetenschappelijk bewezen dat er oxytocine, een "feelgood"hormoon, vrijkomt in het contact met dieren. Samen kan dit inhouden, dat een kind zich makkelijker kan concentreren op schrijf-, reken- of klokkijktaken. Leren lezen, schrijven of klokkijken kan een andere dimensie krijgen, door letters, getallen en uren van de klok uit te voeren samen met of op een paard. Sommen doen samen met een paard kan betekenen dat opeens het kwartje valt. Daarnaast kan het gevoel voor ruimte en afmeting worden vergroot.
Maar ook de honden hebben een motiverende werking op de kinderen wanneer het gaat om cognitieve taken. Wanneer bijvoorbeeld lezen voor een kind een moeilijke taak is, kan het voorlezen aan de hond enorm helpen om de leestaak toch te doen. De hondne zijn altijd aanwezig en met een kop van een hond op schoot is een moeilijke taak maken opeens veel leuker!

therapie3.jpg
tm1709093.jpg
016 (2).JPG
Luke20110907 (5).jpg
De grote motivators!