terug naar Medewerkers

Paulien Rutgers

Initiatiefneemster tot de oprichting van A.A.I. centrum De Klimop en de ontwikkeling van A.A.I. in Etten-Leur en omgeving is Paulien Rutgers. Zij is kindercounselor en leerkracht ervarend leren op A.A.I. centrum De Klimop. Maar vooral is zij de drijvende kracht achter De Klimop. Met haar enthousiasme probeert zij medewerkers, vrijwilligers en stagiaires de principes van de kracht van het werken met paarden binnen een zorgsetting bij te brengen. Tevens gebruikt zij haar "gezond verstand paardenvakmanschap" om de paarden geschikt te maken en te houden voor hun taak als motivator voor de kinderen. Tevens probeert ze een omgeving en een sfeer te creŽren waarin de kinderen, de medewerkers en de paarden zich optimaal op hun gemak voelen. Immers: wil de kindercounseling of de begeleiding aanslaan, dan zal elke invloedssfeer van de tetraŽder moeten kloppen.
Tetraeder Invloeden.jpg
De tetraŽder van invloeden: het paard beinvloedt de cliŽnt en de begeleider. De begeleider beinvloedt de cliŽnt en het paard. Andersom geldt dit ook. En de omgeving is van invloed op het paard, de client en de begeleider. Denk aan weersomstandigheden of het verschil tussen werken in het bos of in de paddock, op een droge of natte bodem etc.

Behalve dat Paulien binnen De Klimop de kracht van het werken met paarden binnen een zorgsetting bij te brengen, draagt ze ook aan de buitenwereld deze boodschap uit door middel van lezingen, demonstraties, gastlessen en cursussen.
Reeds vanaf haar 14e is Paulien in de ban van het paardrijden gehandicapten en werd vrijwilligster bij de stichting Ariane de Ranitz te Utrecht. Sindsdien is zij ononderbroken op ťťn of andere manier hetzij vrijwillig, hetzij professioneel betrokken geweest bij het paardrijden voor gehandicapten. Zij is sinds 1986 instructrice Federatie Paardrijden Gehandicapten. Vanaf september 2003 zit zij in de redactie van het vakblad voor aangepast paardrijden, Klein Hoefblad. O.a. via Het Klein Hoefblad besteedt Paulien aandacht aan het enthousiast maken van professionals in het werkveld van Equine Assisted Interventions. Als actief lid van de AAIZOO (Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderwijs en Onderzoek).
Paulien heeft een jarenlange ervaring binnen het onderwijs en heeft drie jaar als groepsleidster op Bartimeus in Doorn gewerkt. Haar onderwijservaring is kleurrijk te noemen. Ze behaalde diploma`s voor het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en het speciaal onderwijs. Ze is onderwijzeres geweest op een gewone basisschool, ze heeft een jarenlange ervaring als leerkracht op het speciaal onderwijs (MLK, ZMLK en visueel meervoudig gehandicapt) en als lerares godsdienst en maatschappijleer op zowel het middelbaar onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. In haar totale onderwijscarriŤre van 18 jaar is zij met de meest uiteenlopende problemen die kinderen kunnen hebben in hun leven in aanraking gekomen. Dat heeft haar ertoe gebracht om zich door middel van verschillende opleidingen en cursussen zich steeds verder te verdiepen in gedragsproblematiek en ontwikkelingsstoornissen en heeft ze naar wegen gezocht om die kinderen ook daadwerkelijk te kunnen helpen. Toen zij in april 2003 een artikel in het Klein Hoefblad las over het Pegasusproject en de opleiding voor Equine Assiste Therapy te Gent, hoefde ze niet lang na te denken: "Die opleiding ga ik doen en ik begin een eigen praktijk voor hippotherapie". Al tijdens de opleiding bleek dat de orthopedagogische hippotherapie de weg is die op grond van haar onderwijs- en hippische ervaring het beste bij haar paste. Nog voordat zij was afgestudeerd had ze met haar eigen praktijk voor orthopedagogische hippotherapie "De Klimop" de basis voor A.A.I. centrum De Klimop al gelegd. Op 11 december 2004 heeft zij te Gent haar diploma behaald.
Om de paarden zo optimaal mogelijk als haar volwaardige collega`s te laten functioneren, heeft Paulien cursussen gevolgd onder de inspirerende en bezielende leiding van Annemarie van der Toorn. Bij Marion van de Klundert met haar aanstekelijke enthousiasme en deskundigheid volgde ze de basiscursus Freestyle en ze heeft Marion verschillende keren uitgenodigd om op De Klimop cursussen te komen geven voor stagiaires en medewerkers. In 2012 heeft Paulien haar basisinstructeurs diploma Freestyle gehaald bij Emiel Voest. Bij Alona voor paard en mens heeft zij meerdere, zeer leerzame cursussen Centered Riding en Feldenkrais gevolgd.
In juni 2012 heeft Paulien haar opleiding tot kindercounseler met succes afgerond bij BGL en in maart 2014 heeft ze aan de Avans Hogeschool Breda haar SPH diploma behaald.