Tarieven

Het overgrote deel van de zorg die wij leveren wordt vergoed via de Jeugdwet. Afhankelijk van de gemeente waar u woont, worden de tarieven bepaald door de gemeente.
Indien u particulier zorg bij ons inkoopt, dan zijn de tarieven alsvolgt:
 1. Algemeen uurtarief €70,- excl. btw
  • Coaching met hulp van dieren
  • Ervarend leren en time-out opvang (vrijgesteld van btw)
  • Voor begeleiding (door de gemeente ingekochte zorg) wordt in de facturering rekening gehouden met het maximumtarief zoals dat per gemeente is vastgesteld
 2. groepsbegeleiding 1 op 3: €40,- per uur excl. btw
 3. groepsbegeleiding 1 op 4: €30,- per uur excl. btw
 4. groepsbegeleiding 1 op 5: €25,- per uur excl. btw
 5. Dagdeel individuele begeleiding(3 uur): €195,- excl. btw
 6. Oudercursus (4 avonden): €100,- excl. btw
 7. Sociale Vaardigheids Voltige: €15,00 per uur excl.btw
 8. Intake- en evaluatiegesprekken: €60,00 per uur.

Mogelijkheden tot vergoeding van de kosten.

 1. Zorgverzekering Aanvullend pakket
  Sommige zorgverzekeringen bieden een aanvullend pakket waarin alternatieve geneeskunde (deels) wordt vergoed (meestal met een maximum van 10 sessies in totaal). Op grond van haar lidmaatschap van de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling (ABvC, lidnummer 117475) kan de kindercounseling van Paulien Rutgers deels vergoed worden, afhankelijk van de zorgverzekeraar en het aanvullende pakket. Op de site van ZorgWijzer kunt u nakijken of en zo ja hoeveel uw zorgverzekering vergoedt: Vergoedingen zorgverzekeraars. U kunt ook de vergoedingelijst van de ABvC raadplegen (let op: er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze lijst!)
  De AGB-code is: 90.045475 en het licentienr. van de RBCZ is: 301426R

 2. Het P.G.B. (Persoons Gebonden Budget)
  In 2015 is de de pgb-regeling veranderd. Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer vanzelfsprekend dat het zorgkantoor uw pgb uitvoert. Afhankelijk van de zorg waarvoor u een pgb nodig hebt, ontvangt u die tegenwoordig van:
  • de soviale verzekeringsbank
  • uw gemeente
  • uw zorgverzekeraar
  • uw zorgkantoor

  Voor meer informatie kunt u terecht op de site van CZ of van Per Saldo. Ook kunt u contact opnemen met Paulien Rutgers.
  Met de invoering van de Jeugdwet zijn zaken die met het P.G.B. te maken hebben aan verandering onderhevig. U kunt informatie daarover vinden door op het woord Jeugdwet te klikken.

 3. Zorg In Natura (ZIN)
  Sinds de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015, is de ZIN steeds aan veranderingen onderhevig. Door wie uw zorg geregeld wordt, hangt af van uw indicatie. De zorg kan geregeld worden door:
  • uw gemeente (in samenwerking met het CJG, Centrum voor Jeugd en Gezin)
  • uw zorgverzekeraar
  • uw zorgkantoor

 4. Ondersteuning door de Stichting de Klimop Etten-Leur
  Het kan natuurlijk zijn dat de hulpvraag van uw kind niet aansluit bij een indicatiestelling voor P.G.B., ZIN en/of dat uw zorgverzekering niets vergoedt. In dit geval kan de Stichting De Klimop bijspringen in de kosten voor A.A.I.. De hoogte van de bijdrage van de stichting is afhankelijk van de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Rutgers.

Betalingsvoorwaarden
Bij A.A.I.centrum De Klimop worden indien u particulier zorg afneemt betalingsvoorwaarden gehanteerd, die u bij het afsluiten van het contract met De Klimop in tweevoud meekrijgt. Eén exemplaar is voor uw eigen administratie en één geeft u ondertekend terug aan De Klimop.
Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden door De Klimop in rekening gebracht, ook indien het verzuim berust op overmacht.

Algemene Voorwaarden
A.A.I.centrum De Klimop heeft haar Algemene Voorwaarden online gedeponeerd op www.voorwaarden.net. U kunt in deze tekst de onderstreping aanklikken of zelf zoeken door de naam A.A.I.centrum De Klimop in te typen en op "zoeken" te klikken nadat u "voorwaarden zoeken" heeft aangeklikt.