Sociale Vaardigheids Voltige

Voltige is acrobatiek op een bewegend paard. Sociale Vaardigheids Voltige gebruikt de technieken van voltige als sport om kinderen sociale vaardigheden bij te brengen. Kinderen leren om zich zodanig op een bewegend paard in balans te houden, dat ze in staat zijn elkaar te helpen bij moeilijke oefeningen.

Elkaar helpen bij moeilijke oefeningen
klimop31010 028.jpg

Op De Klimop wordt sinds januari 2010 op de woensdagmiddag Sociale Vaardigheids Voltige gegeven. De kinderen doen in groepsverband verschillende oefeningen op en naast het paard. De oefeningen zijn gericht op het stimuleren van zowel de sociaal-emotionele als de motorische ontwikkeling. Een enthousiast team van professionals en stagiaires begeleidt het voltigegroepje, waarbij rekening gehouden wordt met de individuele behoeften en de eigen mogelijkheden en kwaliteiten van elk deelnemend kind.

voltige20100616 (3).JPG
Samen met Wiata in de pas.jpg
Voltige20100414 (29).JPG
Voltige20100324 (30).JPG
elk kind kan meedoen op het niveau dat het aankan

Behalve dat de kinderen oefeningen doen met en op het paard, doen ze ook spelletjes en oefeningen in het zand of in de werkruimte van De Klimop om hun sociale vaardigheden te trainen. Tijdens het voltige-uur staan namelijk verschillende activiteiten op het programma.
We starten met een gezamenlijke warming up die bestaat uit ren-, tik-, rek- en strekspelletjes.
Daarna wordt de groep in drieën verdeeld. Eén groepje gaat naar het paard, één naar het oefenpaard (de bok) en één naar de sociaal-emotionele spelletjes. Per uur wisselen de groepjes van activiteit. Ze komen bij elk onderdeel 2x aan de beurt.

tik- en renspelletje
Tik- en renspelletjes.jpg

We zien hoe de verschillende activiteiten de kinderen stimuleert tot sociale contacten, samenwerking en samenspel. De kinderen helpen en stimuleren elkaar. Door de vrije fantasie-oefeningen op het paard, zoals armen spreiden, op de knieën of omgekeerd zitten, raken de kinderen heel snel vertrouwd op het paard. Bij sommige oefeningen zitten of staan twee of drie kinderen tegelijk op het paard en houden ze elkaar vast. Doordat ze van elkaar afhankelijk zijn groeit het onderlinge vertrouwen. Ze helpen elkaar hun angst te overwinnen. Daarnaast hebben ze steun aan de handvaten van de voltigesingel en het paard wordt geleid door de instructeur.

Voltige elkaar helpen 2.jpg
IMG_0103.JPG
Voltige achterste voren zitten.jpg
Voltige elkaar helpen.jpg
groeiend vertrouwen

Voor wie
Een kind hoeft geen volleerd ruiter te zijn om met voltige te starten. Integendeel: het kan er zelfs aan meedoen als het nog nooit op een paard gezeten heeft! Aangepast voltige wordt beoefend met een paard dat zich in stap, draf of galop voortbeweegt. Het tempo van het paard wordt altijd aangepast aan de mogelijkheden van het individuele kind. De leeftijd van de kinderen in onze voltige groepjes varieert van 6 tot 16 jaar.
Door ervaring weten we dat deze vorm van voltige eigenlijk geschikt is voor alle kinderen, maar met name de kinderen die het nodig hebben om:
 • te ervaren hoe leuk het is om een ander te helpen
 • voor zichzelf op te kunnen komen
 • aardig behandeld te worden door andere kinderen
 • zelf hun problemen op te kunnen lossen
 • meer zelfvertrouwen te hebben
 • handig te worden met hun eigen lijf
Het is echter wel zo dat voltige alleen mogelijk is als het kind op eigen kracht naar het paard kan lopen. Het opstijgen hoeft het kind niet op eigen kracht te kunnen, daarvoor krijgt het hulp van begeleiders als dit nodig is.

meer zelfvertrouwen
Voltige zelfvertrouwen 2.jpg

Effecten
Sinds we met Sociale Vaardigheids Voltige zijn begonnen, hebben we geweldige dingen zien gebeuren met de kinderen. En niet alleen de kinderen zelf, maar ook hele groepjes hebben we een metamorfose zien ondergaan! De volgende effecten kwamen het meest voor:
 • uitbreiding van sociale vaardigheden
 • soepele motoriek
 • versterkt (zelf)vertrouwen
 • een reëlere zelfinschatting
 • ervaren van succes en respect
 • verhoging van concentratie en motivatie
 • aanvaardbaar omgaan met boosheid en agressie
Is dit leuk?
Ja! De kinderen hebben een hoop lol met elkaar bij de spelletjes en oefeningen die ze doen. Ze leren sociale vaardigheden zonder dat ze er erg in hebben! Het paard is daarbij een belangrijke factor. Warm, knuffelbaar, stoer en groot! In staat om drie kinderen tegelijk te dragen. Kinderen vinden dat geweldig en zijn het paard steevast dankbaar dat het hen zo braaf en geduldig draagt.

voltige20110706.jpg
IMG_0778.JPG
IMG_1396.JPG
IMG_1381.JPG
dankbaar plezier